Kernkwadranten

Wat is een kernkwadrant?

Het is niet zo moeilijk om voor onszelf en voor anderen aan te geven wat er beter kan, wat we verkeerd doen, hoe het anders moet, enzovoorts. Of het nu gaat om lesgeven, het begeleiden van leerlingen, het omgaan met collega’s of leiding geven: in alle gevallen is het juist belangrijk om stil te staan bij wat er goed is en goed gaat. Dat is niet nieuw. Al jaren worden boeken geschreven dat je waardering voor goed werk ook moet uiten en schouderklopjes moet geven. Wat daarbij steeds opvalt is dat motivatie iets zou zijn dat van buitenaf aangebracht zou kunnen worden. Het gaat bij motiveren bijna altijd om de ander; hoe je de ander kunt motiveren. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd. Motivatie is het gevolg van zelfkennis. Zelfkennis houdt onder andere in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn. Lees meer

Kernkwadranten in het onderwijs

Kernkwadranten zijn eenvoudig te begrijpen, logisch vormgegeven en snel te maken. Ze bieden een rijke bron van inzichten en zijn ook nog eens geschikt voor alle leeftijden, alle doelgroepen en alle niveaus van diepgang. Hiermee is het bij uitstek geschikt voor het onderwijs.

Leerlingen: individueel en in de klas

Wanneer een leerling een goed beeld heeft van zijn kernkwadranten, begrijpt hij beter waarom hij is wie hij is en zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Hij is zich meer bewust van zijn natuurlijke kwaliteiten en kan deze productief inzetten. Hij leert zichzelf en zijn eigen aardigheden kennen en ontwikkelt zelfvertrouwen. Bovendien kan hij makkelijker omgaan met kritiek en irritatie.

Wanneer leerlingen ook de kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van hun klasgenoten beter leren te begrijpen en waarderen, ontwikkelen ze begrip voor elkaar en voelen ze zich in toenemende mate verbonden met elkaar en met het onderwijsleerproces. Motivatie, plezier en leerprestatie gaan omhoog, net als de bereidheid en het vermogen om zelf oplossingen te zoeken voor vragen of problemen die zich voordoen.

Leraren en andere medewerkers

Op scholen zien we leraren, conciërges, onderwijsassistenten en vele andere medewerkers met passie, compassie en kunde een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Door inzicht in de systematiek van kernkwadranten en de effecten van het werken ermee krijgen zij niet alleen inzicht in hun eigen kwaliteiten en gedrag, maar ook in die van collega’s, ouders en leerlingen. Van daaruit kunnen zij de vertaalslag maken naar de inzet van verschillende werkvormen en ontstaat er ruimte voor verschillende leerstijlen en verschil in benadering. Leraren en medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel worden effectiever in het begeleiden van leerlingen en het samenwerken met collega’s.

Schoolleiders

Het gedachtegoed van Daniel Ofman  biedt scholen en schoolleiders een gemeenschappelijk referentiekader om kwaliteiten in kaart te brengen, een taal om er woorden aan te geven én instrumenten om ze tot bloei te laten komen. De bewustwording binnen de school neemt toe, evenals de bereidheid en het vermogen recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Het begrip en de samenwerking tussen schoolleiders, leraren, leerlingbegeleiders, medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders verbeteren. Er ontstaat een omgeving waarbij het benoemen van positieve kwaliteiten vanzelfsprekend wordt.

Werken met wat er wèl is

Inzicht in kernkwadranten maakt het mogelijk anders naar zogenaamd ‘lastig gedrag’ te kijken. Dat geldt voor iedereen: de leerling, de docenten, de medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel en de schoolleiding. Je bent dan niet meer bezig met wat er mis is met een leerling, een collega of een schoolleider, maar met zijn onderliggende kwaliteiten. Anders gezegd: je gaat dan werken met wat er wél is, in plaats van met wat er niet is.