Visie

Visie op de mens

Ieder mens heeft unieke kwaliteiten en talenten. Hij of zij is in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf te ‘sturen’. Met al zijn eigen aardigheden doet iedereen het maximale dat hij op dat moment in zijn vermogen heeft. Mensen groeien in contact met anderen en zichzelf.

Kernkwadranten
Het wereldwijd bekende model van het kernkwadrant dat Daniel Ofman in 1992 introduceerde, sluit naadloos aan op deze visie. Kernkwadranten maken op een overzichtelijke manier kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van mensen zichtbaar.

Een voorbeeld van een kernkwadrant is:

Visie op organisaties en teams

In organisaties en teams zijn persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ontwikkeling in een organisatie vindt pas plaats als:
• het werk voldoende aansluit bij de individuele verlangens en overtuigingen;
• iedereen als team in een veilige en vertrouwelijke sfeer aan gezamenlijke doelen wil werken;
• het beleid, de regels en de afspraken duidelijk zijn.
Het gaat er om hier een goede balans in te vinden. Dán ontstaat zichtbaar enthousiasme en worden er duurzame resultaten bereikt.

Ik-wij-het
Deze visie op organisaties en teams is door Daniel Ofman in een eenvoudig en begrijpelijk “kijkkader” vormgegeven:

‘Het’ gaat over de inhoud van het werk (beleid, organisatie, structuur, systemen),  ‘wij’ over de verhoudingen binnen een groep en ‘ik’ over de houding van ieder persoonlijk. Als je je op slechts één perspectief richt, kun je wel iets bereiken, maar verspil je ook veel energie. Door expliciet aandacht te geven aan alle drie de aspecten in onderlinge relatie bereik je optimale resultaten. 
Een voorwaarde hiervoor is om elkaar zo veel mogelijk te vinden in het midden en de overlap tussen de verschillende perspectieven te vergroten. In het midden vóelen we de verbinding. In het midden is het voor iedereen duidelijk wat we doen en waarom we dat zo doen. In het midden werken we vanuit gezamenlijke waarden van harte samen!

Artikel Leiderschap en moed in het onderwijs

In het artikel ‘Leiderschap en moed in het onderwijs’ zetten Bob Brinkhof, Daniel Ofman en Albert Heemeijer hun visie uiteen t.a.v. de rol van schoolleiders en bieden zij schoolleiders concrete handvatten voor een succesvolle aanpak.