Voor leerlingen

Aandacht voor leerlingen

Loopt het niet lekker in de klas of hebben de leerlingen extra aandacht nodig? Kernkwadranten in het Onderwijs verzorgt een aanbod voor leerlingen (in company).

Balans in roerige (corona)tijden

De pandemie heeft grote invloed op de maatschappij. Scholen passen zich noodgedwongen voortdurend aan de omstandigheden aan. Stemmingen wisselen en motivatie staat onder druk. Van leerlingen wordt veel gevraagd. Soms te veel……
Hoe mooi zou het zijn om – juist in deze tijden – ruimte te maken voor elkaar? Gewoon om naar elkaar te luisteren. Of sluimerende irritaties liefdevol te bespreken. In alle openheid en kwetsbaarheid, met vertrouwen en met perspectief.
Kernkwadranten in het Onderwijs verzorgt workshops voor leerlingen waarin de zij worden uitgenodigd stil te staan bij zichzelf en bij elkaar. De workshops worden samen met de betreffende leerkracht(en) voorbereid, verzorgd en nabesproken. In samenspraak met de leerkracht(en), de intern begeleider, de zorgcoördinator en/of de schoolleiding kan een maatwerktraject worden samengesteld.
De volgende ingrediënten maken onderdeel uit van de training (maatwerk).

Kernkwadranten
De leerlingen maken kennis met kernkwadranten. Niet alleen worden zij zich bewust van hun eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Ook krijgen zij meer inzicht in de kwadranten van hun klasgenoten en hun leerkracht(en). Zij krijgen meer begrip voor elkaar en de leerkracht, de leerkracht krijgt meer begrip voor de leerlingen. De focus komt te liggen op wat er wél is, in plaats van wat er niet is.

Ik-wij-het
Met het ik-wij-het model als kijkkader bekijken we verschillende perspectieven.

IKHoe ga ik om met de omstandigheden? Waar vlieg ik de bocht uit? Hoe kan ik mijn kwaliteiten (weer) optimaal inzetten ? Waar zit mijn persoonlijke uitdaging?
WIJ Hoe heeft mijn gedrag invloed op mijn relatie met mijn medeleerlingen en mijn leerkracht(en)? Wat in mij verdient aandacht om de verbinding met hen te verbeteren?
HETHoe kan ik mijn schoolwerk binnen de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk organiseren en structureren?

Na afloop van de training kijken de leerlingen terug op een leuke en waardevolle ervaring en zijn zij individueel én als groep meer in balans.

Praktische informatie
DoelgroepLeerlingen PO (groep 5-8) of leerlingen VO (alle leerjaren)
SchoolsoortPO, VO
LengteTwee bijeenkomsten van 2 uur. Maatwerk is mogelijk
Data en tijdenIn overleg
LocatieOp school
KostenAfhankelijk van de omvang van de opdracht
AanmeldingDoor de opdrachtgever via ondertekening van een offerte
Nadere informatiebob.brinkhof@kernkwadranteninhetonderwijs.nl
T 06 10 56 10 59

De positie van de leerlingenraad

Hoe kan de leerlingenraad zich actief positioneren als serieuze gesprekspartner van de schoolleiding? In twee bijeenkomsten krijgen de leden van de leerlingenraad inzicht in hun persoonlijke kernkwadranten en ervaren zij hoe zij hun kwaliteiten kunnen inzetten om de positie en de invloed van de leerlingenraad binnen de school te versterken.

Na afloop van de training:

  • hebben de leerlingen kennis van het ik-wij-het model en de systematiek van het kernkwadrant;
  • zijn de leerlingen zich bewust van hun eigen en elkaars kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdaging;
  • hebben de leerlingen concrete handvatten om als serieuze gesprekspartner van de schoolleiding concrete resultaten te bereiken;
  • kijken de leerlingen terug op een leuke en waardevolle ervaring.
Praktische informatie
DoelgroepLeden van de leerlingenraad en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad
SchoolsoortVoortgezet Onderwijs
LengteTwee dagdelen
Data en tijdenIn overleg
LocatieDe opdrachtgever regelt de locatie (binnen of buiten de school)
KostenIn overleg
AanmeldingDoor de opdrachtgever via ondertekening van een offerte
Nadere informatiebob.brinkhof@kernkwadranteninhetonderwijs.nl
T 06 10 56 10 59